Από την επιτυχημένη εκδήλωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ gmss.gr στην Καρδίτσα!
Ειναι μεγάλη μας τιμή να υποστηρίζουμε τις δράσεις της !