Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ μαζί με τους LIFEWALKERS συμμετείχαν στην μαγική εβδομάδα Κινητικότητας!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=108&v=DviI_Lv-3eQ