Την Πέμπτη 27/09/2018 στο χώρο του Κέντρου μας, έγιναν Μαθήματα Πυρασφάλειας στο Προσωπικό μας από τον Κ. Κύργια Ιωάννη (Fire Systems)

Αναφέρθηκαν:
Οι βασικές αρχές πυρασφάλειας
Οι πιθανές αιτίες πρόκλησης μιας φωτιάς και με ποιο τρόπο μπορεί να αποφευχθεί
Οι προληπτικές ενέργειες αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς
Οι κιινδύνοι για την υγεία από τα προϊόντα καύσης
Τα βήματα των ενεργειών που πρέπει να ακολουθούμε σε περίπτωση πυρκαγιάς
Τα μέσα πυρασφάλειας που διαθέτει ένας εργασιακός χώρος και πότε / πως μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να εκκενώσουμε με ασφάλεια το χώρο εργασίας