Το κέντρο Αποκατάστασης ζητά για άμεση πρόσληψη Φυσικοθεραπευτές και Νοσηλευτές